Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk.

Sensibiliseringscampagne

Drie september lanceert de FOD Werkgelegenheid een campagne “Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk” om het grote publiek bewust te maken van de noodzaak om actie te ondernemen tegen psychosociale risico’s. Het gaat daarbij om zaken als stress, geweld en ongewenst gedrag op het werk, die de fysieke en mentale gezondheid van een werknemer kunnen bedreigen.

Meer info: www.voeljegoedophetwerk.be

Bekijk hierna de foto’s die werden genomen op de draaidag van de twee televisiespots voor de campagne rond psychosociale risico’s.

Foto’s: Sylvie Peeters

Een initiatief van de FOD Werkgelegenheid, met de steun van het Europees Sociaal Fonds.