Tentoonstelling «Univers d’elles» bij de FOD Werkgelegenheid.

Van 11 september tot 22 november 2012, van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 18 uur huisvest de Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de tentoonstelling met schilder- en beeldhouwwerken «Univers d’elles».
Deze tentoonstelling kan op verzoek ook worden bezocht tijdens het weekend.

De kunstenaressen zijn een moeder, Anne-Marie Boussel, en haar dochter, Ann-Carol Decort.

Moeder, Anne-Marie Boussel, en haar dochter, Ann-Carol Decort.

Univers d’ellesMet als enige leidraad de emotie die de voortdurende vernieuwing van haar creaties te weeg brengt, stelt Anne-Marie Bousselt, beeldhouwster, de «kijker» een wandeling doorheen haar passie voor: een beetje aarde, veel water, veel vuur,…
Ze vestigt de aandacht op tijdloze en universele feiten: de onderdrukking, de migratie, de oorlog, de religie, het uniforme en de uniformiteit, de stereotypes, de onverschilligheid en het verschil.
Haar werk zet aan tot dialoog, eensgezindheid, het stellen van vragen, poëzie, ….Ze stelt haar werk tentoon tussen andere kunstenaars, in galerijen, in salons en tijdens beurzen van hedendaagse en primitieve kunst over heel Europa.

Na haar muzikale kunstopleiding begon Ann-Carol Decort 14 jaar geleden te schilderen vanuit een heel persoonlijk abstract expressionisme. Het was een revelatie, een evidentie! Ze besefte dat creëren een vitale behoefte was om te leven. Ze bewerkt de olie met messen. Haar werk tracht de blik van de toeschouwer verder te laten reiken dan wat het oog ziet. De wereld is haar atelier en voedt haar emoties, haar gemoedstoestand, haar dualiteit.
Haar innerlijke leven wordt verrijkt en de messen toveren op het verfdoek een ballet van kleuren dat onze verbeelding prikkelt.

Plaats: Inkomhal van de FOD Werkgelegenheid
Adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht (tegenover het zuidstation)
Telefoonnummer: 02 233 43 89
Inkom: Gratis

Foto’s: Sylvie Peeters