Jaarverslag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

In de stijl van de vorige verslagen heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg opnieuw een jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag 2011 heeft tot doel om de vorig jaar genomen acties en beslissingen met de meeste symboolwaarde in het voetlicht te plaatsen, en dit in een meer verteerbare vorm dan een klassiek rapport.
Het verslag geeft een overzicht van de meest betekenisvolle activiteiten in de bevoegdheidsdomeinen van de FOD in 2011 : kwaliteit van het werk, arbeidsorganisatie, doeltreffendheid van de wet, sociaal overleg…. Verder wordt ook aandacht besteed aan projecten die te maken hebben met de interne werking van de FOD.

Doelgroep : partners en gebruikers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Verslag : 2012, 29,5 x 42 cm, 16 bladzijden.

Je kan het “Jaarverslag 2011” bestellen via www.werk.belgie.be

Jaarverslag van de FOD Werkgelegenheid